Avaimia voimaantumiseen

Mikä olisi tässä hetkessä tai päivässä ilon pisara tai voiman lähde? Vuonna 2017 julkaistu Ikäinstituutin tuottama opas ”Avaimia voimaantumisen vahvistamiseen” antaa tietoa, ideoita ja vinkkejä arkeen.

Opas on työstetty Ikäinstituutin VIVA! -hankkeessa, jossa on kehitetty voimaantumista vahvistavaa ohjausta erityisesti muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen sekä välineitä heitä työssään kohtaaville ammattihenkilöille.

Vaikka oppaan kohderyhmänä ovat erityisesti muistisairaat ja heidän läheisensä sekä hoitajansa, on oppaan antama tieto täysin sovellettavissa kenen tahansa käyttöön. Luin oppaan innostuksella läpi ja löysin siitä paljon vinkkejä omaan arkipäivääni.

Voimaantuminen

Voimaantuminen liittyy oman sisäisen voimantunteen kokemiseen ja sen kehittämiseen. Voimaantuneena ihmisellä on kokemus, että voi itse vaikuttaa omaan elämääsi ja toimia tavalla, joka vahvistaa omaa elämää. Voimaantuminen on ihmisen sisäinen prosessi. Voimaantumista ei voi antaa toiselle, mutta sitä voi vahvistaa.

Oppaan mukaan voimaantuminen avartaa ja auttaa näkemään myönteisiä puolia itsessä, toisissa ihmisissä ja asioissa. Elämän muuttuessa esimerkiksi sairastumisen tai kriisin myötä voimaantumisen kysymys nousee erityisen tärkeäksi.

Kriisin yllättäessä ihmisen ajatukset keskittyvät useimmiten omaan tilanteeseen, sairauteen tai sen oireisiin. Luottamuksen vähentyessä omiin voimavaroihin ja kykyihin, selviytyminen arjessa ja tulevaisuus herättävät huolta. Opas antaa neuvoja siihen, miten vaikeuksissa voidaan vahvistaa ja hienovaraisesti kannatella voimavaroja.

Avaimia voimaantumisen vahvistamiseen -oppaan sisältö

Oppaassa käsitellään mm. seuraavia teemoja:

  • Mistä hyvä elämä rakentuu?
  • Miten myönteiset tunteet vaikuttavat hyvinvointiin ja terveyteen?
  • Miten mm. hyvät ihmissuhteet antavat tärkeää merkityksellisyyden kokemusta?
  • Miten kohdata arvostavasti toinen ihminen ja mistä arvostava kohtaaminen syntyy?
  • Miten läsnänolo- ja myötätuntotaidot auttavat suhtautumisessa kielteisiin ja hankaliin kokemuksiin?
  • Miten työyhteisössä voidaan kohdata työtoveri arvostavasti ja vahvistavasti?

Opas korostaa ratkaisukeskeisen ajattelutavan merkitystä voimaantumisessa. Ratkaisukeskeisyydellä tarkoitetaan ajattelu- ja asennoitumistapaa, jossa toiveikkuus, voimavarat ja vahvuudet ovat keskiössä.

Tavoitteet kuvataan konkreettisesti ja myönteisessä muodossa. Esimerkiksi ”en halua olla näin väsynyt ”–toive puetaan muotoon ”haluan olla virkeä”. Positiivinen tavoite auttaa keksimään keinoja sille, mikä tuo virkeyttä.

Konkreettisia työkaluja

Oppaassa tarkastellaan voimaantumista myös työyhteisön näkökulmasta. Positiiviset kysymykset ”mikä tänään on sujunut hyvin?” tai ”mistä tänään olemme ilahtuneita?”, tuo työn tekemiseen iloa ja merkityksellisyyttä sekä luo yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Opas sisältää helppoja työkaluja voimaantumisen vahvistamiseen sekä useita innostavia vinkkejä kokeiltavaksi kuten, esimerkiksi ”Ilokartta” ja ”Vahvuuspuu”, joita itse ajattelin ensimmäiseksi kokeilla.

Oppaan antia ja näkökulmia voi hyödyntää erinomaisesti erilaisissa kohtaamisissa ja ohjauksessa. Viimeinen lause kiteyttää loistavasti oppaan sisällön ”Voimaantumisen vahvistamiseen tarvitaan aitoa avoimuutta, lämmintä läsnäoloa ja kykyä nähdä toinen ihminen vahvuuksien ja myönteisyyden valokeilassa.”

Ikäinstituutti: Avaimia voimaantumisen vahvistamiseen

Linkki oppaaseen löytyy myös Voimapuun ylävalikosta avautuvalta Opinpuu -sivulta. Pdf- tiedostona julkaistu opas on ilmainen.

Lue myös:

Tarkoitusta etsimässä


Vinkkejä voimaantumiseen:

Löydä oma voimapuusi, Voimapuu