Tänään töissä

Teema: Työhyvinvointi ja työssäjaksaminen (10/2021)

Nykytyö voi olla aivoille rasite... Miten kiire vaikuttaa aivoihin? Miten osata pysähtyä? Voimapuun kuukauden teemassa "Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen" julkaistujen tekstien yhteenvetopostaus (10/2021)