Opinoksa

E-oppaita, kirjoja ja aineistopankkeja:

Voimaantuminen

Voimapuu e-kirjat

VOIMAPUU -KIRJAT

UUSI 4/2022
Mieli:
Vahvuuspakka – tutkimusmatka vahvuuksien äärille. ( Pdf, maksuton) Vahvuuspakka on työväline, jonka avulla voidaan tukea ohjattavaa tunnistamaan ja käyttämään luonteenvahvuuksiaan.

UUSI 3/2022
Lasten ja nuorten säätiö:
Esiintyminen minänä: liike itseilmaisun ja yhteistyön välineenä (pdf)
Opas opettajille, nuoriso-ohjaajille ja ryhmänohjaajille. 2022. Välineitä siihen, miten vahvistaa nuoren rohkeutta toimia omana itsenään osana ryhmää.

Voimapuu / Tiensuu Sirpa
Luo oma Voimapuusi – Avaimia muutokseen
2020 (pdf)
Oppaassa esitellään Voimapuu -menetelmä. Askel askeleelta luot itsellesi oman Voimapuun, jonka avulla pääset eteenpäin kohti pulmasi ratkaisua. Opas sisältää harjoituksia. Jos olet hoitaja, ohjaaja, valmentaja, terapeutti tutustu Voimapuu asiakasohjauksen menetelmänä – ohjaajan oppaaseen.

Suomen Mielenterveysseura: Salonen Kristina, Lahti Pirkko
Arjen Aapinen (Pdf, maksuton)
Hyvä olo ja mielekäs elämä koostuvat pienistä, arkisista asioista kuten itsensä arvostamisesta, toimivista ihmissuhteista, tutusta säännönmukaisuudesta ja päivärytmistä, mielen ja ruumiin kunnosta.

Ikäinstituutti: Heimonen S, Juote M, Rasanen L, Björkvist T:
Avaimia voimaantumisen vahvistamiseen  (Pdf, maksuton)
Opas 2017.  (Lue oppaan esittely tästä)

Ikäinstituutti: Juote M, Rasanen L, Heimonen S, Björkvist T:
Pieni myötätunto-opas (Pdf, maksuton)
Miten voit pitää itsestäsi huolta? Mitkä ovat itsellesi tärkeitä voimavaroja? Opas sisältää harjoituksia.

Suomen Mielenterveysseura:
Vinkkejä hyvän mielen metsäkävelyihin  (Pdf, maksuton)
Luonnon tietoinen aistiminen ylläpitää hyvää oloa ja terveyttä. Hyvän mielen metsäkävelyillä kannustetaan liikkumaan metsäluonnossa yhdessä tai yksin. Opas sisältää harjoituksia.

Voimaa taiteesta ja kulttuurista

Ajatushetki – Minnestimme -opas
Turun taidemuseo on julkaissut yhteistyössä Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry:n kanssa tuotetun Ajatushetki – Minnestimme -oppaan . Opas soveltuu soveltuu erityisesti muististaan huolissaan olevien, muistisairaiden sekä heidän läheistensä taidekokemuksen tueksi vierailtaessa taidemuseossa paikan päällä tai etänä.

RyhmäRenki-sivusto. RyhmäRenki palvelee ryhmiä ja ohjaajia. Runsaasti tulostettavia kysymys-, tieto- ja kuvakortteja, pelejä, visoja ja muistoja herättäviä valokuvia. Aitta on avoin, joten jokainen voi poimia parhaat päältä ja tulostaa. (Maksuton)

Rahmel, Päivi, 2021: Kerro, katsotaan! Opas tarinateatteriin ja narratiiviseen pedagogiikkaan | Metropolia
Opas tarjoaa kattavan kuvauksen tarinateatteri-menetelmästä ja sen pedagogisesta soveltamisesta. Kokonaisuus soveltuu tarinallisuudesta, toiminnallisuudesta ja luovien prosessien ohjaamisesta kiinnostuneille opettajille, ohjaajille ja kenelle tahansa tarinateatterista kiinnostuneelle. Lataa maksuton versio täältä, PDF.


Laitinen, Sari, 2021: Taidelähtöisen verkkokurssin kehittäminen ja pilotointi : mielenmuutoksen reittiopas läsnäoloon ja luovuuteen. Opinnäytetyö Turun ammattikorkeakoulu.
Tutkimuksen aiheena: Miten verkkokurssilla voidaan yhdistää luova taiteellinen toiminta, tietoisuustaito- ja mielikuvaharjoitukset koherentiksi menetelmäkokonaisuudeksi sekä millainen kokemus kurssille osallistuminen oli pilottiryhmäläisille. Yrittäjän näkökulmasta kehittämishankkeen tuloksena syntyi helposti toistettavissa oleva, jatkokehiteltävä ja skaalautuva palvelukonsepti.(suora linkki opinnäytetyöhön, pdf)

VAHVIKE maksuton aineistopankki iäkkäiden ihmisten ryhmä- ja viriketoiminnan tukemiseen. Sisältää toimintaideoita ja hankkeiden tuloksia: muisteluaineistoja, kognitiivisia harjoitusmateriaaleja, kuvapankin, vuodenkiertoon liittyviä materiaaleja, vuorovaikutusta stimuloivia korttisarjoja, tulostettavia ohjeita ja kirjallisuutta jne.

VAHVIKE – Taideaviisi – vinkkejä arjen kulttuurisiin hetkiin. Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen Kortteleihin kulttuuria sekä Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen Kulttuuria minulle -hankkeiden yhdessä tuottama 36-sivuinen tiivis, helppolukuinen ja monipuolinen vinkkikokoelma. 

Huuma-Hanke ja tanssiteatteri Raatikko. 2021. Kerro se videolla: harjoitteita nuoren yhteistyötaitojen tueksi. Lasten ja nuorten säätiön on tehnyt yhteistyössä Tanssiteatteri Raatikon kanssa luovan liikkeen ja videokuvauksen menetelmäoppaan, johon on koottu nuorten kanssa käytettyjä ja hyväksi havaittuja harjoituksia.

Kleimola Pia: 100 leikkiä (pdf, maksuton). 2020. Mikä on lapsesi lempileikki? Mikä on oma lempileikkisi? Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kaakkois-Suomen piiri ja Eloa iloa Kaakkois-Suomeen. (suoraan oppaaseen)

Arttu Haapalainen. Taiteen edistämiskeskus. 2020: 100 minuuttia taidetta -toimintamalli (Pdf),
Oppaassa on runsaasti idea- ja inspiraatiomateriaalia

Katso videoita (23 kpl):
Taiteen edistämiskeskus: Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia

Liisa-Maria Lilja-Viherlampi (toim.)
Musiikkihyvinvointia! Musiikkityö sairaala- ja hoivaympäristöissä. (Pdf, maksuton)
Turun Ammattikorkeakoulun artikkelikokoelma sairaala- ja hoivamusiikkityöstä käytännön näkökulmasta.

Malte-Colliard, Katri & Marjukka Lampo (toim.).
Voimaa taiteesta -opas. 2013. (Pdf, maksuton)
Opas esittelee taiteen soveltavien menetelmien toimintamalleja, joissa hyödynnetään eri taiteen lajeja teatterista, sanataiteesta ja kuvataiteesta  tanssiin, musiikkiin, valokuvaan ja elokuvaan.

Halme Roosa, Susi Marja
Kohtaamisia nukketeatterin keinoin. Kokemuksia vuorovaikutteisesta nukketeatterista.
2017. (Pdf, maksuton)
O
ppaan tarkoituksena on tarjota käytännön neuvoja sekä näkökulmia siihen, miten ja miksi nukketeatteria voi käyttää vuorovaikutuksen tukena.

Huuki Tuija
Vallan visaiset kaverisuhteet 2016 (Pdf, maksuton)
Opas ihmissuhde- ja kaveritaitojen opettamisesta lapsille ja nuorille on tarkoitettu kaikille lasten ja nuorten parissa toimiville: vanhemmille, isovanhemmille, ammattilaisille, opiskelijoille, päättäjille ja muille aikuisille. Sen tavoitteena on lisätä aikuisten tietoisuutta alakouluikäisten lasten kaverisuhteiden epätasa-arvoa ja pahoinvointia tuottavista tekijöistä.

Ikäläinen Patrik, 2017
Taiteesta tukea työhyvinvointiin (pdf, maksuton)

Jussilainen Anna, Nätkinniemi Merja, TirkkonenTuomas
Avaimia omaan polkuun. Taidetoiminta nuorten elämäntaitojen tukena – opas (Pdf, maksuton)
Taidetoiminnan keskiössä on tuottaa nuorelle kokemus siitä, että minä osaan ja pystyn. Nuori on aktiivinen toimija, ei toiminnan kohde. Opas on tehty Lasten ja nuorten säätiön Tenhossa.

Lehikoinen Kai, Vanhanen Elise (toim.):
Taide ja hyvinvointi. Katsauksia kansainvälisiin tutkimuksiin. Taideyliopisto, Kokos-julkaisusarja 1/2017. Kulttuurihyvinvointi on kulttuuristen tarpeiden täyttymistä: ihminen on kulttuurinen, luova, itseään ilmaiseva ja kommunikoiva olento riippumatta iästään, voinnistaan tai elinolosuhteistaan.

Terveydeksi

Valtion ravitsemusneuvottelukunta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
Lasten ruokasuositukset
Terveyttä ja iloa ruoasta -varhaiskasvatuksen ruokailusuositus  2018 (Pdf, maksuton)
Syödään yhdessä – ruokasuositukset lapsiperheille  2016 (Pdf, maksuton),
(Lue oppaiden esittely tästä)

Juomilla on väliä – harkitse, mitä juot. Valtion ravitsemusneuvottelukunnan juomasuositukset (pdf)

Työ ja työyhteisön hyvinvointi

Työterveyslaitos, Työsuojelurahasto
Pelotta töissä – psykologinen turvallisuus töissä
Opas kertoo psykologisesta turvallisuudesta töissä – mitä se on ja miksi se on tärkeää, miten sitä voi edistää ja mitä sen kehittäminen etätyössä edellyttää. Opas on suunnattu sekä työntekijöille, että esimiehille. (Pdf, maksuton)

Työterveyslaitos, Työsuojelurahasto.
Maarit Vartia, Marjut Joki, Susanna Kalavainen, Nina Olin : ”Askeleet kohti sopuisaa työyhteisöä” -työkirja,    2016 (Pdf,maksuton)
Työkirja on tarkoitettu työyhteisöille, jotka haluavat kehittää työyhteisönsä vuorovaikutusta. Käytännön neuvoja ja harjoituksia.
(Lue työkirjan esittely tästä)

Työterveyslaitos
Hakanen Jari. Työn imu. 2011 (Pdf, maksuton).
Kirja perustuu Jari Hakasen tekemiin työn imu -tutkimuksiin. Kirjasessa esitetään ajatuksia siitä, miten työelämää olisi kehitettävä, jotta työn imu lisääntyisi ja miten jokainen voi lisätä omaa työn imuaan.

Työterveyslaitos
Lotta Harju, Merike Aminoff, Krista Pahkin ja Jari Hakanen:
Inspistä! Työn tuunaajaan inspiraatiokirja, 2015 (Pdf, maksuton)
Työn tuunaaminen on erilaisten voimavarojen lisäämistä työn arkeen. Oppaassa esitellään erilaisia työkaluja ja sovelletaan niitä harjoitusten avulla oman työn tuunaamiseen.

Ilmarinen
Johda itseäsi – Jaksa työssä
Oppaassa käydään läpi kokonaishyvinvoinnin osa-alueita, pyritään tunnistamaan työn kuormitus- ja voimavaratekijöitä sekä eri hyvinvoinnin osa-alueille vaikuttavia palautumisen keinoja. Opas on suunnattu sekä työnantajille että työntekijöille.

Työterveyslaitos
Ikäläinen Patrik:
Taiteesta tukea työhyvinvointiin. Yleisimmät sairauspoissaolojen syyt ja taidelähtöisen toiminnan mahdollisuudet työterveyden ylläpitämisessä, 2017 (Pdf, maksuton)
Julkaisussa tarkastellaan taidelähtöisiä menetelmiä kahdesta eri näkökulmasta: hoitomuotona, eli taideterapiana, sekä työhyvinvointia edistävänä ja sairauksia ennaltaehkäisevänä taidetoimintana.

Hakanen Jari:
Työuupumuksesta työn imuun: työhyvinvointitutkimuksen ytimessä ja reuna-alueilla. Väitöskirja. Työterveyslaitos 2018. – Onko työuupumus työperäistä, vai ovatko yksityiselämän kriisit ja persoonallisuustekijät keskeisempiä työuupumuksen kehittymisessä? Miten työuupumus kehittyy voimavarojen menettämisen kierteeksi…Ensimmäinen suomalainen väitöskirja työuupumuksesta ja työn imusta.