Tietosuojaseloste

REKISTERIN NIMI
Voimapuu –blogin käyttäjärekisteri

REKISTERINPITÄJÄ
Voimapuu /Sirpa Tiensuu

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Voimapuu -blogin käyttäjän suostumuksella tapahtuva Voimapuu -blogiin liittyvä henkilötietojen (etunimi, sähköpostiosoite) käsittely.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Voimapuun tuottamiseen ja kehittämiseen liittyvissä toiminnoissa.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

– Etunimi
– Sähköpostiosoite

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötietoja (etunimi ja sähköpostiosoite) kerätään Voimapuun blogitekstien tai kuukausikirjeen tilaamisen yhteydessä ja palvelua käytettäessä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille suoramarkkinointitarkoituksiin.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Tiedot kerätään  tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja (sähköpostiohjelma Mailchimp).

TARKASTUSOIKEUS
Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Sirpa Tiensuu, Vehkataival 12 D 12, 80220 Joensuu

Tästä Voimapuun etusivulle