Hyvinvointia taiteesta ja kulttuurista

Eksyin sattumalta Terveyttä kulttuurista ry:n internet-sivuille. Olin ilahtunut löydöstäni ja oitis liityin järjestön Facebook-ryhmään. Olen etsinyt internetistä palvelua tai sivustoa, jossa taiteen ja kulttuurin hyödyntämistä käsitellään nimenomaan terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Kiinnostukseni aiheeseen on peräisin  harrastuksistani sekä aiemmista opinnoistani ja työkokemuksestani luovien menetelmien parissa.

Terveyttä kulttuurista –sivustolla tein havainnon, että Suomessa on ollut laajamittainen Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia – toimintaohjelma vuosina 2010-2014. Hankkeen puitteissa on rakennettu monenlaisia toimintamalleja hyvinvoinnin, taiteen ja kulttuurin yhdistämiseksi. Näitä malleista löytyy monipuolisesta tietoa Terveyttä kulttuurista ry:n sivuilta.

Taide, kulttuuri ja hyvinvointi?

Pikaisesti kävin kurkkaamassa taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin määritelmiä Wikipediasta.

Taiteella tarkoitetaan yleensä kaikkia niitä tuotteita ja toimintoja, joilla esimerkiksi taiteilija voi aistein havaittavin keinoin herättää toisessa ihmisessä itsessään kokemiaan tunnevaikutuksia. Taide on yksi kulttuurin peruskäsitteitä; ilmaisun, viestinnän, kannanoton ja mielihyvän tuottamisen väline. Mikä on taidetta, riippuu taiteen kokijan taidekäsityksestä. Taide voi aiheuttaa myös muita kuin esteettisyyden tunteita.

Kulttuuri-sanan alkuperä tulee latinan verbistä cultura, joka tarkoittaa viljelystä. Myöhemmin roomalainen filosofi Cicero otti käyttöön käsitteen animi cultura, hengen viljely. Antiikin aikana ihmisen kasvatustavoitteisiin kuului erityisesti filosofian, kirjallisuuden ja taiteiden omaksuminen ja mm. tämä on vaikuttanut kulttuuri-käsitteen sisältöön. Kulttuuri käsitteenä on hyvin laaja ja eräitä sen ilmenemismuotoja ovat esimerkiksi kirjallisuus, tanssi, elokuva, kuvataide, arkkitehtuuri, käsityö.

Hyvinvointi -käsite viittaa yleiskielessä vaurauteen ja hyvään terveydentilaan. Hyvinvointi on subjektiivinen tunne ja koostuu useista tekijöistä. Hyvinvointia voidaan mitata erilaisilla mittareilla ja se on riippuvainen yksilökohtaisista arvostuksista ja tuntemuksista. Hyvinvoinnin osatekijöiksi luetaan elinolojen lisäksi mm. sosiaaliset suhteet, itsensä toteuttaminen ja onnellisuus.

Kun hyvinvoinnin jotakin osa-aluetta pyritään tietoisesti edistämään taiteen ja kulttuurin keinoin, puhutaan taiteen ja kulttuurin soveltavasta käytöstä. Taiteen ja kulttuurin soveltava käyttö tarkoittaa taiteen käyttämistä hyväksi muilla aloilla ja myös muihin kuin taiteellisiin päämääriin.

tenerife

Miten taide ja kulttuuri vaikuttavat hyvinvointiin?

Taide- ja kulttuuritoiminta on itseisarvoista ja siitä nauttiminen jokaisen perusoikeus. Taide ja kulttuuri kuuluvat jo itsessään osaksi jokaisen hyvinvointia. Hyvinvointia voidaan myös tietoisesti pyrkiä edistämään taiteen ja kulttuurin keinoin.

Hanna-Liisa Liikasen (2010) mukaan taide- ja kulttuuritoiminnalla on ainakin neljä välineellistä vaikutusta ihmisen hyvinvoinnin kannalta:

  • taide elämyksenä, osana jokaisen perustarpeita
  • taiteen ja kulttuuritoiminnan yhteys hyvään koettuun terveyteen, parempaan työkykyyn ja hyvän elämän kokemuksiin
  • kulttuuritoiminnan myötä syntyvä yhteisöllisyys ja verkostot
  • taiteen, rakennetun ympäristön, arkkitehtuurin ja sisustamisen vaikutukset viihtyisämmän elinpiirin ja työympäristön luomiseksi

Liikanen on väitöskirjassaan Taide kohtaa elämän (2003) arvioinut mm. taiteen vaikutuksia seuraavasti. Taiteen välityksellä ihmisellä on:

  • mahdollisuus tunnistaa oma luovuutensa
  • harjoittaa taidetta joko harrastuksena tai ammattina
  • mahdollisuus nauttia taiteen kokijana ja yleisönä toisten luovuudesta
  • mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua oman yhteisönsä ja yhteiskunnan arvoihin ja kehittymiseen

Kulttuurin ja taiteen avulla ihminen voi nauttia arjen estetiikasta, toteuttaa itseään ja keskittyä mielihyvää tuottaviin asioihin. Tutkimusten mukaan kulttuuritapahtumiin osallistuminen edistää terveyttä ja lisää elinvuosia. Terveyden kannalta olennaisinta näyttää olevan se, että kulttuuriharrastuksiin liittyy myös erilaisia yhdessä toimimisen muotoja.

Lisätietoa:
Terveyttä kulttuurista ry

Lähteet:
Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia. Toimintaohjelman 2010 – 2014 loppuraportti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Liikanen, Hanna-Liisa. 2003. Taide kohtaa elämän – Arts in hospital -hanke ja kulttuuritoiminta itäsuomalaisten hoitoyksiköiden arjessa ja juhlassa. Helsinki.

 

 

 

Kirjoita kommentti

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s