Työn ankkurit

Muistan joskus opinnoissani lukeneeni työn ankkureista, joita myös ura-ankkureiksi kutsutaan. Ura-ankkuriteorian on alun perin luonut Edgar H. Schein (1987) tarkoituksenaan ohjata ihmisiä tietoiseen ammatinvalintaan heidän omien arvostustensa pohjalta.

Lue lisää