Teema: Työhyvinvointi ja työssäjaksaminen (10/2021)

Nykytyö voi olla aivoille rasite... Miten kiire vaikuttaa aivoihin? Miten osata pysähtyä? Voimapuun kuukauden teemassa "Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen" julkaistujen tekstien yhteenvetopostaus (10/2021)

Työssäjaksaminen – miksi se on niin vaikeaa?

Työssäjaksamiseen vaikuttavat tekijät ovat monitahoisia, ei yksin työntekijästä johtuvia. Huolimatta kaikista parannuksista, työelämä vaikuttaa julmalta. Työntekijät kärsivät stressistä ja uupumuksesta. miksi työelämässä on niin vaikeaa ja monimutkaista, että ihmiset eivät tahdo jaksaa? Lue lisää..