Teema: Työhyvinvointi ja työssäjaksaminen (10/2021)

Nykytyö voi olla aivoille rasite... Miten kiire vaikuttaa aivoihin? Miten osata pysähtyä? Voimapuun kuukauden teemassa "Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen" julkaistujen tekstien yhteenvetopostaus (10/2021)

Multitaskaus kuormittaa, stressaa ja vie keskittymiskyvyn  

Kännykkä piippaa, sähköposti kilahtaa ja työtehtäväänkin pitäisi keskittyä. Multitaskaaminen on tätä päivää. Moneen asiaan pitäisi pystyä keskittymään yhtäaikaa... Miten multitaskausta voisi vähentää?