Tienhaarassa

Surun hetki

Surusta on vaikea kirjoittaa, erityisesti silloin, kun se jollain lailla koskettaa itseä... Artikkelissa käsitellään läheisen kuolemaan liittyvää surua. Mitä suru on? Miten kohdata sureva? Mikä lohduttaa ja voimaannuttaa surun keskellä? Kauniit muistot eivät koskaan kuole...