Tutkimuksia

Lehikoinen Kai, Vanhanen Elise (toim.): Taide ja hyvinvointi. Katsauksia kansainvälisiin tutkimuksiin. Taideyliopisto, Kokos-julkaisusarja 1/2017. Kulttuurihyvinvointi on kulttuuristen tarpeiden täyttymistä: ihminen on kulttuurinen, luova, itseään ilmaiseva ja kommunikoiva olento riippumatta iästään, voinnistaan tai elinolosuhteistaan.

Hakanen Jari: Työuupumuksesta työn imuun: työhyvinvointitutkimuksen ytimessä ja reuna-alueilla. Väitöskirja. Työterveyslaitos 2018. 
– Onko työuupumus työperäistä, vai ovatko yksityiselämän kriisit ja persoonallisuustekijät keskeisempiä työuupumuksen kehittymisessä? Miten työuupumus kehittyy voimavarojen menettämisen kierteeksi…Ensimmäinen suomalainen väitöskirja työuupumuksesta ja työn imusta.