Opinpuu

Linkkejä oppaisiin ja oppimateriaaleihin:

Voimaantuminen

Suomen Mielenterveysseura: Salonen Kristina, Lahti Pirkko
Arjen Aapinen (Pdf, maksuton)
Hyvä olo ja mielekäs elämä koostuvat pienistä, arkisista asioista kuten itsensä arvostamisesta, toimivista ihmissuhteista, tutusta säännönmukaisuudesta ja päivärytmistä, mielen ja ruumiin kunnosta.

Ikäinstituutti: Heimonen S, Juote M, Rasanen L, Björkvist T:
Avaimia voimaantumisen vahvistamiseen  (Pdf, maksuton)
Opas 2017.  (Lue oppaan esittely tästä)

Ikäinstituutti: Juote M, Rasanen L, Heimonen S, Björkvist T:
Pieni myötätunto-opas (Pdf, maksuton)
Miten voit pitää itsestäsi huolta? Mitkä ovat itsellesi tärkeitä voimavaroja? Opas sisältää harjoituksia.

Suomen Mielenterveysseura:
Vinkkejä hyvän mielen metsäkävelyihin  (Pdf, maksuton)
Luonnon tietoinen aistiminen ylläpitää hyvää oloa ja terveyttä. Hyvän mielen metsäkävelyillä kannustetaan liikkumaan metsäluonnossa yhdessä tai yksin. Opas sisältää harjoituksia.

Voimaa kulttuurista

Malte-Colliard, Katri & Marjukka Lampo (toim.).
Voimaa taiteesta -opas. 2013. (Pdf, maksuton)
Opas esittelee taiteen soveltavien menetelmien toimintamalleja, joissa hyödynnetään eri taiteen lajeja teatterista, sanataiteesta ja kuvataiteesta  tanssiin, musiikkiin, valokuvaan ja elokuvaan.

Halme Roosa, Susi Marja
Kohtaamisia nukketeatterin keinoin. Kokemuksia vuorovaikutteisesta nukketeatterista.
2017. (Pdf, maksuton)
O
ppaan tarkoituksena on tarjota käytännön neuvoja sekä näkökulmia siihen, miten ja miksi nukketeatteria voi käyttää vuorovaikutuksen tukena.

Lasten ja nuorten hyvinvointi

Jussilainen Anna, Nätkinniemi Merja, TirkkonenTuomas
Avaimia omaan polkuun. Taidetoiminta nuorten elämäntaitojen tukena – opas (Pdf, maksuton)
Taidetoiminnan keskiössä on tuottaa nuorelle kokemus siitä, että minä osaan ja pystyn. Nuori on aktiivinen toimija, ei toiminnan kohde. Opas on tehty Lasten ja nuorten säätiön Tenhossa.

Valtion ravitsemusneuvottelukunta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
Lasten ruokasuositukset
Terveyttä ja iloa ruoasta -varhaiskasvatuksen ruokailusuositus  2018 (Pdf, maksuton)
Syödään yhdessä – ruokasuositukset lapsiperheille  2016 (Pdf, maksuton),
(Lue oppaiden esittely tästä)

Huuki Tuija
Vallan visaiset kaverisuhteet 2016 (Pdf, maksuton)
Opas ihmissuhde- ja kaveritaitojen opettamisesta lapsille ja nuorille on tarkoitettu kaikille lasten ja nuorten parissa toimiville: vanhemmille, isovanhemmille, ammattilaisille, opiskelijoille, päättäjille ja muille aikuisille. Sen tavoitteena on lisätä aikuisten tietoisuutta alakouluikäisten lasten kaverisuhteiden epätasa-arvoa ja pahoinvointia tuottavista tekijöistä.

Työ ja työyhteisön hyvinvointi

Työterveyslaitos, Työsuojelurahasto.
Maarit Vartia, Marjut Joki, Susanna Kalavainen, Nina Olin : ”Askeleet kohti sopuisaa työyhteisöä” -työkirja,    2016 (Pdf,maksuton)
Työkirja on tarkoitettu työyhteisöille, jotka haluavat kehittää työyhteisönsä vuorovaikutusta. Käytännön neuvoja ja harjoituksia.
(Lue työkirjan esittely tästä)