Opinpuu

Oppaita ja oppimateriaaleja blogin aihealueisiin liittyen:

Voimaantuminen

Ikäinstituutti: Heimonen S, Juote M, Rasanen L, Björkvist T:
Avaimia voimaantumisen vahvistamiseen  (Pdf, ilmainen)
Opas 2017.  (Lue oppaan esittely tästä)

Voimaa kulttuurista

Malte-Colliard, Katri & Marjukka Lampo (toim.).
Voimaa taiteesta -opas. 2013. (Pdf, ilmainen)
Opas esittelee taiteen soveltavien menetelmien toimintamalleja, joissa hyödynnetään eri taiteen lajeja teatterista, sanataiteesta ja kuvataiteesta  tanssiin, musiikkiin, valokuvaan ja elokuvaan.

Halme Roosa, Susi Marja
Kohtaamisia nukketeatterin keinoin. Kokemuksia vuorovaikutteisesta nukketeatterista.
2017. (Pdf, ilmainen)
O
ppaan tarkoituksena on tarjota käytännön neuvoja sekä näkökulmia siihen, miten ja miksi nukketeatteria voi käyttää vuorovaikutuksen tukena.

Lasten ja nuorten hyvinvointi

Valtion ravitsemusneuvottelukunta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
Lasten ruokasuositukset
Terveyttä ja iloa ruoasta -varhaiskasvatuksen ruokailusuositus  2018 (Pdf, ilmainen),
Syödään yhdessä – ruokasuositukset lapsiperheille  2016 (Pdf, Ilmainen),
(Lue oppaiden esittely tästä)

Huuki Tuija
Vallan visaiset kaverisuhteet 2016 (Pdf, ilmainen)
Opas ihmissuhde- ja kaveritaitojen opettamisesta lapsille ja nuorille on tarkoitettu kaikille lasten ja nuorten parissa toimiville: vanhemmille, isovanhemmille, ammattilaisille, opiskelijoille, päättäjille ja muille aikuisille. Sen tavoitteena on lisätä aikuisten tietoisuutta alakouluikäisten lasten kaverisuhteiden epätasa-arvoa ja pahoinvointia tuottavista tekijöistä.

Tänään töissä

Työterveyslaitos, Työsuojelurahasto.
Maarit Vartia, Marjut Joki, Susanna Kalavainen, Nina Olin : ”Askeleet kohti sopuisaa työyhteisöä” -työkirja,    2016 (Pdf, ilmainen)
Työkirja on tarkoitettu työyhteisöille, jotka haluavat kehittää työyhteisönsä vuorovaikutusta. Käytännön neuvoja ja harjoituksia.
(Lue työkirjan esittely tästä)