Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERIN NIMI
Voimapuu –blogin käyttäjärekisteri

REKISTERINPITÄJÄ
Voimapuu /Sirpa Tiensuu

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Voimapuu -blogin käyttäjän (jäljempänä “Käyttäjä”) suostumuksella tapahtuva Voimapuu -blogiin sekä siihen kulloinkin kuuluviin toimintoihin (jäljempänä “Palvelu”) liittyvä henkilötietojen (sähköpostiosoite) käsittely.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen liittyvissä toiminnoissa.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

– Henkilötiedot
– Yhteystiedot
– Käyttötiedot
– Muut Käyttäjän itse antamat tiedot

Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä henkilötietolain sallimissa rajoissa Voimapuu -blogin omissa rekistereissä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötietoja (sähköpostiosoite) kerätään Käyttäjältä Voimapuun blogitekstien tai kuukausikirjeen tilaamisen yhteydessä ja palvelua käytettäessä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ellei Käyttäjä ole itse antanut siihen lupaa.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Tiedot kerätään Palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

TARKASTUSOIKEUS
Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Sirpa Tiensuu, Vehkataival 12 D 12, 80220 Joensuu

Tästä Voimapuun etusivulle